In de Veemarkthal te Sneek is in 2019 in week 47 de laatste Waterpoortshow gehouden, waarin ondergebracht de Provinciale Bondstentoonstelling. Vanaf volgend jaar wordt de naam gewijzigd in de ‘Súdwest-Fryslân show’. Een open tentoonstelling voor konijnen, cavia’s, hoenders en dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels en sierduiven.

Onze hoofdsponsor Firma J. v.d. Heide & Zoon heeft zoals ieder jaar het vervoeren van de kooien en het beschikbaar stellen van hooi, stro, voer en dergelijke gezorgd.

Woensdag 20 november
Donderdag 21 november
Vrijdag 22 november
Zaterdag 23 november

Inkooidag
18.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 15.30

Onder gebracht bij de Waterpoortshow:

Friese Bondstentoonstelling

Clubshow

 • Friese hoender Club

Districtshow

 •  Nederlandsche Hoenderclub
 •  Nederlandse Speciaalclub Zwitserse en Duitse Hoenderrassen
 • Ned. Leghorn Club
 • Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
 • ZOBK Speciaalclub
 • Chabo Liefhebbers Club
 • Brahmaclub
 • Welsumer club
 • Hollandse Hoenfokkersclub
 • Nat. Polen en Kleurdwergenclub
 • Antwerpse Baardkrielen Club
 • Ned. Sabelpootclub
 • Serama Speciaalclub Nederland
 • Ned. Tankonijnenfokkersclub
 • Ned. Ver. van Angorakonijnenfokkers
 • Nat. Vlaams Reuzen Club
 • Kampioensshow NSODC
 • Ned. Havanna, Alaska, Gouwenaar, Luchs, Parelfeh, Beige en Marburger Feh club