Vergadering 26 augustus

Op maandag 26 augustus om 20.00 uur vindt in de Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend de vergadering van onze vereniging plaats.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken
  4. Bespreking jongdierendag           
  5. Enten hoenders en konijnen
  6. Pauze, in de pauze is er gelegenheid om de inschrijfformulieren voor de jongdierendag in te leveren
  7. Stand van zaken Tentoonstelling
  8. Wat verder ter tafel komt.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting    

Wij hopen op een trouwe opkomst

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *