Vergadering 24 februari 2020

Op Maandag 24 februari om 20.00 uur in de Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend

Agenda

            1 Opening                                                                       

         2 Notulen     

         3 Ingekomen stukken

         4 Verslagen: * Notulist.

                           * Tentoonstelling.

                           * Penningmeester.

                           * Kascommissie.

                           * Tatoeëerder.

         5 Verkiezing nieuwe kascommissie        

         6 Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar B. van ES en D. Okkema .

         7 Pauze, in de pauze worden loten verkocht t.b.v. de Súdwest-Fryslân show.

          8 Verloting.

         9 Mannelijke dierenkeuring op 13 maart.

        10 NL-doet op 14 maart.

        11 Rondvraag

        12 Sluiting                                                                               

           Het bestuur         Trouwe opkomst gewenst !!!

* Een vraag aan alle leden om voor deze vergadering een  prijsje voor de verloting mee te nemen. 

Van de Penningmeester:

*Het is mogelijk om bij internetbankieren een automatische overboeking van de contributie éénmaal per jaar in te stellen. Hierna hoef je er niet meer naar om te kijken en wordt dit automatisch 1x per jaar door de bank overgemaakt. Scheelt jezelf en de penningmeester een hoop werk en je kunt het niet meer vergeten, doen dus!

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *