Ledenvergadering 16 december

Op 16 december om 20.00 mogen wij u weer verwelkomen voor de ledenvergadering in Woudsend. De agendapunten zijn:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Ledenmutaties
 5. Evaluatie van de Waterpoortshow
 6. Pauze
 7. Dierbespreking meegebrachte dieren
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Daarnaast een bericht van de penningmeester.

Nu het einde van dit jaar nadert wil ik de leden die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben vragen om dit alsnog in orde te maken. U kunt dit zelf in uw bankafschriften controleren. De contributie bedraagt 15 euro per jaar.
Overmaken op rekeningnummer NL88RABO 0305 2694 02, graag voor 22 december 2019.

Alvast dank hiervoor.
Bertus van Es, penningmeester KV Súdwest Fryslân.

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen in Woudsend op 20.00 uur.

Catalogus & verslag Waterpoortshow 2019

In week 47 heeft de Waterpoortshow plaatsgevonden. Het waren zoals elk jaar weer gezellige en leerzame dagen. Nu met 3 verenigingen tezamen en een knussere opstelling (zie opstelling hier). Maar de gehaktballen waren er als vanouds.
De foto’s van de Waterpoortshow staan online! Voor de foto’s klik hier.

De catalogus van de Waterpoortshow is via onderstaande link te downloaden.

Ledenvergadering 28 oktober

Op a.s. maandag 28 oktober 2019 om 20.00 vindt een ledenvergadering plaats in de Driuwpôlle te Woudsend. Onderstaand bevindt zich de uitnodiging met agenda.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Evaluatie jongdierendag
 5. Financieel verslag jongdierendag
 6. Stand van zaken Waterpoortshow 2019
 7. Pauze
 8. Draaiboek TT
 9. Vrijwilligersschema*
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 Er zijn al een aantal advertenties opgehaald maar het bestuur vraagt de leden ook om advertenties digitaal  (ttsecretaris.kdv.swf@gmail.com ) aan te leveren voor plaatsing in de catalogus 2019.
Voor een hele pagina vragen we € 100,– en voor een halve pagina € 50,-
We kunnen deze vorm van inkomsten niet missen dus graag aandacht hiervoor.

*Bijgevoegd is een overzicht van de taken die we graag door vrijwilligers ingevuld willen zien, graag invullen en inleveren op deze vergadering maar mailen of opsturen naar Abe mag natuurlijk ook. A.Heerdink, Sudkant 25 8495 KM Aldeboarn tel: 06-44139760 abeheerdink@gmail.com

Van de penningmeester:
Willen de leden die hun contributie voor 2019 nog niet betaald hebben dit alsnog in orde maken? Het rekening nummer  is NL88RABO 0305 2694 02 t.n.v. Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân.

Sojabonen – door Harm Meester

Afgelopen weken was de teelt van Sojabonen weer actueel in de media. Onlangs las ik in de krant dat ook in Nederland zal worden onderzocht of de teelt van Sojabonen in ons land, en met name in onze provincie, rendabel is. Nu de kleindierwereld, een prachtige hobby, al meerdere malen werd getroffen door (weer) een konijnenziekte of vogelgriep, schoot mij te binnen dat ik enige jaren geleden een programma heb gevolgd op de TV. Zeker voor kleindierliefhebbers is het misschien wel iets om bij stil te staan.

Lees verder door het document te downloaden.

Verslag Entronde Konijnen door Wim Zwerver

De entronde tegen RHD (Rabbit Haemorrhagic Viral Disease) was dit jaar op vrijdag 23 augustus, in totaal werden er 311 konijnen van 18 fokkers geënt.

De reis begon om 8.00 uur bij L. Stegenga uit Oudehaske, eerst koffie. Vervolgens werden er witte weners en van N. Bruinsma enkele Havanna’s en kleurdwergen voorzien van de entstof. Om 9 uur werden we ontvangen door Fam. Bosma uit Rohel om aldaar Rexdwergen, Nederlandse hangoordwergen en Kleurdwergen te enten. Een rondgang door het nieuwe onderkomen kon niet uitblijven, prachtige ruimtes voor mens en dier. De reis ging verder naar Balk waar we Nederlandse hangoordwergen bij L. Nagelhout, Thuringers bij P. Hoekstra, Japanners en Lotharinger dwergen bij D.J. Schram en enkele blauwe en zwarte russen bij Feike de Jongh zijn voor zien van de entstof.

Vervolgens naar Koudum waar we enkele zwarte weners van fam. Piersma mochten enten. Nog voor de verhuizing van fam. De Boer enkele Tan’s en Hollanders en daarna naar ondergetekende een aantal Alaska ’s en zwarte Weners geënt. Hierna van een kleine versnapering genoten bij de plaatselijke snackbar.          

Vervolgens ging de reis naar ons nieuw lid T. Westendorp uit Dedgum, Ton fokt blauwe Vlaamse reuzen en Friese hoenders in de kleur geel wit-pel, een oude boerderij met prachtige ruimtes voor de dieren, een aanwinst voor onze vereniging. Daarna naar Bolsward waar we werden ontvangen door W. Bekema om zijn Hollanders te enten, ook hij heeft grote ruimtes en prima temperaturen in de loods voor de dieren. De reis ging verder naar IJlst waar we het nieuwe onderkomen met een groot aantal Tan’s van Comb. Douna mochten bewonderen, een voorbeeld hoe je dieren kunt huisvesten. B. Bosma, ook uit IJlst, had een aantal Nederlandse hangoordwergen in de kleur Madagaskar aangeboden om te enten. Daarna doorgereden door het Friese landschap richting Heeg waar we werden opgewacht door Corinne Jonkers die een klein aantal Papillons verzorgd. In Hommerts aangekomen stond ook H. Visser ons op te wachten hier mochten we een groot aantal Polen en kleurdwergen voorzien van het middel Eravac. Vervolgens door naar kleurdwergen fokker A. Bleeker, hier nog even van een versnapering genoten om naar E. Leenstra uit Oppenhuizen te gaan, hier waren we 20 minuten achter op het schema, prima gelukt dus. Om vijf uur waren we weer op de plek waar we begonnen waren in Oudehaske, na een Chinese maaltijd konden we weer huiswaarts keren, een leuke dag en overal prettig ontvangen. Wat mij betreft volgend jaar weer op deze manier.

Door Wim Zwerver

Vergadering 26 augustus

Op maandag 26 augustus om 20.00 uur vindt in de Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend de vergadering van onze vereniging plaats.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking jongdierendag           
 5. Enten hoenders en konijnen
 6. Pauze, in de pauze is er gelegenheid om de inschrijfformulieren voor de jongdierendag in te leveren
 7. Stand van zaken Tentoonstelling
 8. Wat verder ter tafel komt.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting    

Wij hopen op een trouwe opkomst

Overlijdensbericht Marianne Dokkuma – van den Brink

Helaas hebben wij het trieste bericht ontvangen dat Marianne Dokkuma – van den Brink op 14 augustus is overleden. Veel te snel na het overlijden van haar Tjibbe.

Op dinsdag 20 augustus om 15.30 wordt afscheid van haar genomen in het Uitvaartcentrum en Crematorium in Sneek op de Harinxmalaan. 
Voorafgaand aan het afscheid is er van 15.00 tot 15.30 uur de gelegenheid om te condoleren.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vraagprogramma Jongdierendag 2019

Hierbij het vraagprogramma van onze 2e open jongdierendag, een open jongdierendag die het mogelijk maakt om dieren uit de gevraagde diergroepen van alle fokkerskaart houders in te zenden.

Inzenders hoeven dus niet lid te zijn van de organiserende verenigingen.
Wat voor ons vooral als eerste doel is, om een open jongdierendag te houden, is een gezellig dag en het samen zijn, met onze gezamenlijke hobby.