Ledenvergadering, jongdierendag & enten hoenders en konijnen

Op maandag 16 augustus aanstaande is de eerst volgende ledenvergadering in Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend. U wordt verwacht om 20.00

Agenda

         1 Opening

         2 Notulen

         3 Ingekomen stukken

         4 Bestuurssamenstelling

         5 Bespreking jongdierendag         

6 Enten hoenders en konijnen

         7 Pauze, in de pauze ie er gelegenheid om de inschrijfformulieren voor de jongdierendag   

             in te leveren

          8 Stand van zaken Tentoonstelling

9  Wat verder ter tafel komt.

10 Uitleg eierkeuring door Johan Albada

11 Rondvraag

          12 Sluiting    

           Het bestuur         Trouwe opkomst gewenst !!!

Tel. de Driuwpôlle: 0514-591413

Jongdierendag vraagprogramma:

Informatie over het enten:

KLN verklaringen enten:

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *