Ledenvergadering 16 december

Op 16 december om 20.00 mogen wij u weer verwelkomen voor de ledenvergadering in Woudsend. De agendapunten zijn:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken
  4. Ledenmutaties
  5. Evaluatie van de Waterpoortshow
  6. Pauze
  7. Dierbespreking meegebrachte dieren
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Daarnaast een bericht van de penningmeester.

Nu het einde van dit jaar nadert wil ik de leden die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben vragen om dit alsnog in orde te maken. U kunt dit zelf in uw bankafschriften controleren. De contributie bedraagt 15 euro per jaar.
Overmaken op rekeningnummer NL88RABO 0305 2694 02, graag voor 22 december 2019.

Alvast dank hiervoor.
Bertus van Es, penningmeester KV Súdwest Fryslân.

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen in Woudsend op 20.00 uur.

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *