Een nieuwe vereniging!

Vanaf 1 mei 2019 gaan de verenigingen PKV Balk, DVS Koudum en PKV Sneek samen in een vereniging verder, onder de naam Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân.

De Jongdierendag in Koudum werd al in gezamenlijk verband samen met ook Het Raskonijn Leeuwarden, PKV Nut en Sport (Franeker) en PKV het Noorden (Berlikum). Dit blijft onveranderd.

De Waterpoortshow 2019 wordt nog onder de huidige naam Waterpoortshow gehouden. Voor het jaar 2020 zal gekozen worden voor een nieuwe tentoonstellingsnaam.

Wij hopen u dan ook allen op de Jongdierendag in Koudum en de Waterpoortshow in Sneek te mogen verwelkomen!

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *