Algemene Ledenvergadering 20 februari 2023

Op maandag 20 februari vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering wordt gehouden in De Driuwpôlle, op Lynbaen 15 8551 NW Woudsend.

Wij hopen u allen te zien op maandagavond 20 februari in de Driuwpolle.

Indien u geen uitnodiging hebt gekregen en deze wel wenst te ontvangen mail dan naar: kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Show 2023 gezamenlijk met…

Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân (KDV SWF) én Sierduivenshow Noord-Nederland (SNN) gaan samen een tentoonstelling organiseren in de Veemarkthal in Sneek. Deze wordt gehouden in week 44 op vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2023.

Als KDV SWF hebben we al eerder een show (voormalige Waterpoortshow) gehouden in de Veemarkthal. SNN hield haar show dit jaar in de Drachten, maar dat was niet een ideale locatie en had daarom haar oog ook al eens op de Veemarkthal laten vallen. 

Er is genoeg ruimte voor deze beide verenigingen en daarom zijn we in gesprek gegaan. Al vrij snel zagen beide verenigingen de voordelen van gezamenlijk optrekken. Een mooie en goed verlichte hal, meer publiek en schaalvoordelen door samen transport, catering etc. te organiseren.

Hoe de samenwerking er precies uit gaat zien moet nog worden besproken. Zet in ieder geval de datum vast in de agenda!

Rabo Clubsupport

Beste leden,

Van 5 tot en met 22 september a.s. loopt de actie “Rabo ClubSupport”.
Alle leden van Rabobank Sneek-Súdwest-Fryslân kunnen hierbij stemmen op hun club. Dit jaar doet ook onze Kleindiervereniging Súdwest mee aan deze mooie financiële actie. Elke stem levert de vereniging geld op, vorig jaar was dat ruim € 7,00 per stem!

Dus…………. lees bijgevoegde folder en STEM op onze vereniging!

Nog beter, stuur (nadat u zelf hebt gestemd) de folder door naar familie en vrienden! 😊

Iedere stem telt; we kunnen deze financiële bijdrage goed gebruiken!

UPDATE!!!!! 9 september! Jongdierendag 2022!

UPDATE: Helaas heeft het bestuur naar aanleiding van de aanhoudende vogelgriep en berichtgeving van de KLN moeten concluderen dat hoenders helaas niet kunnen deelnemen aan onze jongdierendag.

De belangrijkste punten zijn:

– De Jongdierendag gaat wél dóór voor konijnen en sierduiven, op vrijdagavond 9 september.
  Zaterdag 10 september vervalt en daarmee ook de gezamenlijke lunchmogelijkheid.

  • Voor de ‘veren’-leden wordt als alternatief een prachtige eierkeuring georganiseerd. 
  • Voor ALLE leden en aanwezigen is er een grote loterij met prachtige prijzen.
  • Er is mogelijkheid voor een hapje en een drankje.
  • We hopen  heel veel leden te zien, ook de hoender- en serama- fokkers, voor de gezelligheid en de onderlinge contacten.

Dit heeft tot een verandering van programma geleidt en tot het toevoegen van een Eierkeuring!

28 augustus sluit de inschrijving voor de jongdierendag dus schrijf nog snel uw konijnen, sierduiven of collectie eieren in!

Nieuw Inschrijfformulier JDD 2022 incl. eierkeuring

Informatie eierkeuring 2022

Hierbij het vraagprogramma en het inschrijfformulier voor de Jongdierendag op 9 en 10 september 2022. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen!

Gezamenlijke entdag hoenders en konijnen 2022

Beste leden,

Het enten van de hoenders én konijnen is vastgelegd op Zaterdag 20 augustus 2022.

De opgave is te doen vóór Dinsdag 16 augustus in verband met de entstoffen en de route-planning.
De opgave sturen naar het verenigings-emailadres: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com
Voor de post-adres leden is (telefonische) opgave te doen bij Ton Westendorp (Buren 2, 8764 PR Dedgum). Vermeld uw naam, adres, het aantal te enten hoenders en bij konijnen het aantal + de gewenste entstof.

Mocht je problemen hebben met het invullen dan mag je ook telefonisch de dieren doorgeven aan mij; ik maak er dan een formulier van.

Ik maak daarna een route en kom met de dierenarts Harry Arts bij jullie langs.
Het verwachte tijdstip dat we langskomen geven we zo snel mogelijk na de 16e augustus aan jullie door.

Voorrijkosten
15,00 per adres, plus:

Hoenders:
0,30 per kip (NCD spray) met een minimum van € 5,- en een maximum van € 30,- 3,00

Per konijn:
RHD-type 2 (Eravac)
4,00 RHD-type 1 + 2 (Filavac)
4,00 RHD-type 1 en 2 en myxomatose (Nobivac myx RHD-plus)

(Nobivac kan alléén bij minimale opgave van totaal 50 dieren door fokkers tezamen; Wordt dit aantal niet gehaald, dan wordt Filavac geënt). NB Het konijn mag niet eerder met een ander vaccin gevaccineerd zijn tegen myxomatose.

Graag het te betalen bedrag gepast in een envelop klaar leggen. Zet uw naam ook op de envelop.

Het is mogelijk om met een klein aantal dieren samen met een andere fokker op één adres te enten, de voorrijkosten kunnen dan gedeeld worden. Geef dan bij de opgave aan, op welk adres wordt geënt.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. Met vriendelijke groet,

Ton Westendorp, Penningmeester Mob. 06-22636196
Email agmwestendorp@gmail.com

Hoenders (Bron: site KLN):

https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/plaatselijke-vereniging/ncd-enting
Let op! ALLE bij de fokker aanwezige dieren moeten worden gevaccineerd. Dus ook de dieren die niet naar tentoonstellingen gaan en ook de ongeringde dieren vanaf een bepaalde leeftijd (zie de tekst op de KLN site)

Konijnen (Bron: site KLN):

https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/plaatselijke-vereniging/rhd-enting

a. RHD type 2: Eravac (9 maanden bescherming)

b. RHD type 1 en 2: Filavac vhd k c+v (combinatie in 1 spuit en 12 maanden bescherming)

c. RHD type1 en 2 en myxomatose: nobivac myx-RHD plus (combinatie injectie met 12 maanden bescherming vanaf 7 weken leeftijd)

De enting is 10 dagen na vaccinatie werkzaam en de entverklaring is 12 maanden voor Eravac enting en voor nobivac myx-RHD plus en voor Filavac vhd k c+v geldig voor tentoonstellingen en andere samenkomsten met konijnen. Dat is belangrijk voor de eerste samenkomst en de laatste tentoonstelling.

Bestuursvergadering Kleindiervereniging d.d. 06 mei 2022

Beste clubleden en andere geïnteresseerden,

De tweede bestuursvergadering heeft jl. vrijdag 06 mei plaatsgevonden. We willen u hierover graag informeren, niet alleen met nieuws en voortgang van onze eigen vereniging, maar ook de verbinding met KLF en andere klein dieren verenigingen.

We hebben een uitnodiging ontvangen van Jaarvergadering Dierenparade Noordshow op maandag 25 april en een uitnodiging voor een bijeenkomst van de KLN op zaterdag 07 mei in Putten. (Als vervolg op de bijeenkomst van 12 maart jl. over het houden van tentoonstellingen in combinatie met vogelgriep. Beide bijeenkomsten zijn door de secretaris afgemeld met reden dat het op dit moment voor ons geen meerwaarde heeft.

De vergadering KLF d.d. 02 mei 2022 te Drachten is bezocht door de secretaris en de penningmeester. De opkomst was goed. Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering werd door dhr. E. de Waerdt, namens het hoofdbestuur van de KLN, een presentatie geven met het thema:

Adviesrapport van de commissie toekomstbestendig showen 2021.

De aandacht ging vnl. over het blijven bestaan van de klein dieren verenigingen. We moeten elkaar helpen om overeind te blijven. Er is zorg over de vogelgriep. Shows naar voren halen is geen optie, veel dieren zijn dan niet klaar voor de show. Positief en met applaus is gereageerd op het bericht dat we volgend jaar de naam “Waterpoortshow” overwegen terug te halen. De Waterpoortshow is een begrip in de klein dierenwereld en eenieder wil ons helpen om de show in Sneek door te laten gaan in 2023.

De Jongdierendag is vastgesteld op zaterdag 10 september 2022 in de manege te Koudum. Noteert u alvast deze datum in de agenda, aanvullende informatie volgt. Er komt een aparte vergadering om alle voorbereidingen goed door te spreken voor de JDD.

Voor het slagen van deze dag, hebben we u hard nodig! Wilt u ons helpen, wilt u zich dan aanmelden bij: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

De Waterpoortshow 2023 gaat door mits er een Tentoonstellingsbestuur is. Ook hierin vragen we uw aandacht. Bent u geïnteresseerd, meld u zich aan via bovenstaand g- mailadres.

N.a.v. de verslaglegging van de algemene ledenvergadering hebben we van een lid de volgende mail ontvangen:

Er waren meerdere voorstellen over het weer samenkomen en showen van onze fokproducten en dan met name de manlijke dieren. Normaliter gaat dit over hanen en rammen, maar je zou dit uit kunnen breiden met doffers, beertjes, woerden enz. Ook zou naast de jonge dieren van afgelopen seizoen, er ruimte kunnen worden gereserveerd voor dieren die tijdens de Coronapandemie zijn gefokt. In de manege is plaats genoeg en het moedigt liefhebbers misschien aan meer dieren in te schrijven. Bij een “volle” manege kan dan het inschrijfgeld ook hierop aangepast worden in gunstige zin voor de inzenders en dan denk ik aan de hoge voerprijzen.

Dit is voor ons waardevolle informatie. We willen hier zeker aan werken en denken eraan een extra samenkomen, show te gaan organiseren in het voorjaar 2023. Mochten andere leden of geïnteresseerden nog aanvullende informatie voor ons hebben, we horen het graag!

De saamhorigheid onder de clubleden loopt als een rode loper door onze vergaderingen. Dit is het uitgangspunt van de bestuursvergadering. Elk agendapunt, het brainstormen en het besluit wordt genomen vanuit de missie die we met elkaar hebben, nl. het plezier (terug) krijgen in onze mooie hobby!

Ook bestuursvergaderingen kosten tijd en geld ondanks dat we het vrijwillig doen.

We spreken af om bij toerbeurt bij elkaar thuis te vergaderen waarbij er koffie/thee wordt geserveerd. Catering kosten worden niet gedeclareerd. De kilometervergoeding declareren we per kwartaal bij de penningmeester. Uiteraard wordt er afgesproken zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden.

De volgende vergadering is vrijdag 10 juni 2022.

Mocht u na het lezen van dit verslag aanvullingen, ideeën, vragen o.i.d. hebben, we horen het graag. Wilt u uw reactie mailen naar: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân