Ledenvergadering, jongdierendag & enten hoenders en konijnen

Op maandag 16 augustus aanstaande is de eerst volgende ledenvergadering in Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend. U wordt verwacht om 20.00

Agenda

         1 Opening

         2 Notulen

         3 Ingekomen stukken

         4 Bestuurssamenstelling

         5 Bespreking jongdierendag         

6 Enten hoenders en konijnen

         7 Pauze, in de pauze ie er gelegenheid om de inschrijfformulieren voor de jongdierendag   

             in te leveren

          8 Stand van zaken Tentoonstelling

9  Wat verder ter tafel komt.

10 Uitleg eierkeuring door Johan Albada

11 Rondvraag

          12 Sluiting    

           Het bestuur         Trouwe opkomst gewenst !!!

Tel. de Driuwpôlle: 0514-591413

Jongdierendag vraagprogramma:

Informatie over het enten:

KLN verklaringen enten:

Nieuw! Raad de kleur!

Klik op onderstaande knop en vervolgens komt u in de quiz. Vul in wat u denkt dat het goede antwoord is, uitslag wordt direct bekend. Let the games begin!

Raad de kleur!

Heeft u zelf ook leuke foto’s voor in de quiz, stuur deze dan naar Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Ledenvergadering 16 december

Op 16 december om 20.00 mogen wij u weer verwelkomen voor de ledenvergadering in Woudsend. De agendapunten zijn:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken
  4. Ledenmutaties
  5. Evaluatie van de Waterpoortshow
  6. Pauze
  7. Dierbespreking meegebrachte dieren
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Daarnaast een bericht van de penningmeester.

Nu het einde van dit jaar nadert wil ik de leden die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben vragen om dit alsnog in orde te maken. U kunt dit zelf in uw bankafschriften controleren. De contributie bedraagt 15 euro per jaar.
Overmaken op rekeningnummer NL88RABO 0305 2694 02, graag voor 22 december 2019.

Alvast dank hiervoor.
Bertus van Es, penningmeester KV Súdwest Fryslân.

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen in Woudsend op 20.00 uur.