Een geslaagde Waterpoortshow!

3 en 4 november vond de Waterpoortshow plaats. Na enkele jaren geen tentoonstelling te hebben gehad vanwege Corona en de vogelgriep kon dit jaar eindelijk de show plaatsvinden. De tentoonstelling was dit jaar hoor het eerst in samenwerking met de SNN (Sierduiven Noord-Nederland). Het gezamenlijk organiseren van de tentoonstelling geeft beide verenigingen meer zekerheid over het door kunnen laten gaan van de show.

Er zaten bijna 200 konijnen en ruim 1300 duiven op de show, dit zorgt voor een goed gevulde hal. Bij de konijnen zat er over de gehele breedte een hoge kwaliteit dieren en hebben de keurmeesters een mooie keuring mogen hebben. Het winnende konijn was een kleurdwerg bruin van A. Bleeker, gefeliciteerd!

De tentoonstelling was druk bezocht en de sfeer en reacties waren zeer positief. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde show en hopen dat volgend jaar de veerdieren ook te mogen verwelkomen om het voor alle leden compleet te maken.

Catalogus Waterpoortshow klik hier. 

Benieuwd naar de foto’s? Kijk hier!

De winnaars van de show. Een Kleurdwerg Bruin van A. Bleeker en een Oudhollandse Kapucijn

Programma Waterpoortshow 2023

Inschrijving, opbouw en keuring

Zaterdag 23 september 2023

Dinsdag 17 oktober 2023 24:00

Dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november 2023

Donderdag 2 november 2023 14 – 21.30 uur

Vrijdag 3 november 2023, start 9 uur

Versturen Vraagprogramma

Sluiting inschrijving

Opbouw

Inkooien van de dieren

Keuring

Zaterdag 23 september 2023  Versturen Vraagprogramma

Dinsdag 17 oktober 2023 24.00
Sluiting Inschrijving

Dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november 2023
Opbouw

Donderdag 2 november 2023 14.00-21.30
Inkooien van de dieren

Vrijdag 3 november 2023, start 9 uur
Keuring

 

Openingstijden show

Vrijdag 3 november 2023

Zaterdag 4 november 2023

17 – 22 uur

9 – 16 uur

Vrijdag 3 november 2023
17 – 22 uur

Zaterdag 4 november 2023
9 – 16 uur

Prijsuitreiking op zaterdag 4 november 2023 om 13.00 uur

Nieuwsbrief Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân November 2022

Beste clubleden en andere geïnteresseerden,

Het ligt alweer enige maanden achter ons dat er een nieuwsbrief is geplaatst op de website. Hoog tijd dus om jullie bij te praten! We doen dit wederom met een nieuwsbrief, mede omdat de Súdwest-Fryslân show niet doorgaat en daarmee de ledenvergadering in november vervalt.

20 Augustus 2022, de Ent dag voor konijnen en hoenders.

De ent dag was een geslaagde dag, een applaus voor de dierenarts en de penningmeester!

Het tijdschema was heel ambitieus maar de wachttijd voor de fokkers was niet storend, ze werden gastvrij ontvangen.

Vanaf volgend jaar hoeft het vaccineren van NCD bij pluimvee niet meer door de dierenarts uitgevoerd te worden, de vereniging mag dit zelf organiseren en uitvoeren mits:

Op de volgende vergadering wordt dit punt uitvoerig met de leden besproken.

Ook delen wij jullie het volgende:
Recent is een signaal door het bestuur ontvangen dat na de entronde van de kippen dit jaar bij enkele fokkers de kippen tijdelijk ziekteverschijnselen hadden.

Wij hebben hierover navraag gedaan bij (vaktechnische) dierenartsen. De conclusie is dat het vaccin niet de oorzaak kan zijn, wel andere aandoeningen.

Bij de entronde van de kippen is Nobilis ND Clone 30 gebruikt, een oeroud vaccin dat ook veel bij grote bedrijven wordt toegepast. Het kan een milde entreactie ter hoogte van de luchtwegen geven. Overdosering geeft geen (andere) reacties, zelfs niet bij een 100-voudige overdosering. Wel is bekend dat als de dieren andere aandoeningen hebben, zoals bijvoorbeeld mycoplasma of coryza (acute snot, geeft snotterigheid en proesten), die aandoening een versterkte reactie kan geven en deze kán soms dodelijk zijn. Vaak weet de fokker niet dat de dieren deze aandoening hebben.

Van belang is dus dat dieren gezond zijn, als ze worden geënt. Dat geldt natuurlijk ook voor konijnen die worden geënt.

Omdat het enten als doel heeft onze dieren gezond te houden, vragen wij u bij signalen of bijzonderheden na het enten van dieren, dit direct te melden.

9 september 2022, de Jongdierendag in de manege De Morraruters te Koudum

We kunnen terug zien op een geslaagde jongdierendag, echter wel met pijn in ons hart voor de verenleden. Het ministerie had, door de vogelgriep, besloten dat het bijeenbrengen van pluimvee voor wedstrijden of tentoonstellingen niet was toegestaan.

Dit betekende voor ons, als nieuw bestuur, de zeilen bijzetten, waaronder het omgooien van de organisatie en de gehele jongdierendag houden, alleen op de vrijdagavond!!

Het is ons geslaagd! Samen met alle leden die ons hebben geholpen met opbouwen, het grote aantal ingezonden dieren, de bijdrage van sponsors en de verloting en de prachtige prijzen zien we terug op een geslaagde en een financieel gezonde Jongdierendag!

Prijswinnaars op de Jongdierendag 2022, Proficiat!!

Ereprijzen konijnen
Mooiste konijn van het geheel

A-Klasse (geboren januari en februari 2022)
Mooiste konijn
Mooiste konijn op één na

B-klasse (geboren maart en april 2022)
Mooiste konijn
Mooiste konijn op één na

C-Klasse (geboren vanaf 1 mei 2022)
Mooiste konijn
Mooiste konijn op één na

Jeugd
Mooiste konijn van een jeugdlid

Ereprijzen sierduiven
Mooiste sierduif
Mooiste sierduif op één na
Mooiste sierduif op twee na

Ereprijzen eierkeuring
Mooiste eiercollectie

Winnaars konijnen
Klein Zilver Midden blauw van R. Schraa


Tan zwart van J. de Jong
Hollander zwart van S. de Boer


Klein Zilver midden blauw van R. Schraa
Klein Lotharinger zwart van S. Hilaridus


Pool roodoog van A. Meekma
Kleurdwerg Tan zwart Comb. Eltine & Gerben


Hollander zwart van S. de Boer

Winnaars sierduiven
Ned. Schoonheidspostduif bl.ongeband R. Bosma
Duitse Modena Schietti rood van R. Bosma
Figurita meeuw wit van R. Bosma

Winnaar eierkeuring
T. Westendorp

Tentoonstellingsbestuur

Het is voor ons, als nieuw bestuur, fijn te weten dat we, samen met de leden, een Jongdierendag kunnen organiseren, daarop mogen we best trots zijn. Dit geeft energie en enthousiasme voor het organiseren van de SWF-show 2023 en vragen we jullie als leden en andere geïnteresseerden je aan te melden en zitting te nemen in het Tentoonstellingsbestuur!

Alleen dan, en met hulp van overige leden, kunnen we weer de landelijk bekende SWF-tentoonstelling organiseren.

Op onze herhaalde oproep hiervoor heeft zich tot nu toe één lid gemeld, evenwel zijn er vier TT bestuursleden nodig. Samen zijn we sterk en vele handen maken licht werk! Meld jullie je aan bij één van de bestuursleden, ook als je vragen hebt voor informatie.

Contributie en donaties 2022

De inning van de contributie en donaties verloopt voorspoedig. Hartelijk dank daarvoor! De betaling staat nog open bij enkele leden: de penningmeester contact hun persoonlijk.

En alvast ter informatie: de contributie-inning voor 2023 verschuift naar begin van het jaar.

Rabo ClubSupport – een kans op meer inkomsten

Door het meedoen aan de actie Rabo Club Support en uw stem op de site van de Rabobank (app) hebben we een mooie financiële bijdrage verkregen voor het organiseren van tentoonstelling( en) en het enthousiasmeren van jong en oud in het houden en veredelen van kleindieren. De actie heeft voor onze vereniging € 165,25 opgeleverd, hier zijn we erg blij mee! Dank jullie wel voor uw stem. Onthoud de actie ook voor volgend jaar, want uw stem tijdens deze actie levert snel € 10.00 op!

Tenslotte

We wensen jullie alvast fijne feestdagen toe en we hopen u allen in goede gezondheid volgend jaar te begroeten.

U kunt alvast de jaarvergadering plannen in de agenda: maandagavond 20 februari 2023, locatie MFC de Driuwpôlle, Lynbaen 15, 8551 NW Woudsend.