Inschrijving tot 7 november !UPDATE! Provinciale kampioenshow NBS – Súdwest-Fryslân show 2021

UPDATE!!

INSCHRIJVING GEOPEND TOT 7 NOVEMBER! SCHRIJF ALLEN IN, DAN MAKEN WE ER EEN PRACHTIGE SHOW VAN!

25 tot 27 november zal de Súdwest-Fryslân show, voorheen Waterpoortshow, te Sneek plaatsvinden.
Ook dit jaar zorgen we weer voor een fraai vraagprogramma met een prima keurmeesters korps en een heel mooi prijzenschema. De Provinciale Friese Bondstentoonstelling is eveneens weer bij de Súdwest-Fryslân show ondergebracht.

Wij hopen u eind november te mogen begroeten als inzender of als bezoeker.

Hierbij het vraagprogramma:

Vraagprogramma Súdwest-Fryslânshow

Om in te schrijven kunt op op onderstaande link klikken. Hiermee wordt u op een aparte webpagina gebracht waar u alle gegevens kunt invullen en deze vervolgens te versturen:

Klik hier: Inschrijving Súdwest-Fryslânshow

Gebruik bij het invullen van uw telefoonnummer of bankrekeningnummer geen spaties. 

                                    UPDATE

Door het uitvallen van de SSN te Drachten hebben wij als Súdwest-Fryslân show de organisatie van de Provinciale Kampioenshow NBS op ons kunnen en mogen nemen.

Wij hopen dat u als duivenliefhebbers van deze mogelijkheid wil profiteren om alsnog voor de provinciale Kampioenen in aanmerking te komen.

Inschrijving kan eenvoudig, zie de link hierboven genoemd!

Namens de Súdwest-Fryslân show

Albert Meester

 

Prijzenschema Provinciale Kampioenschappen

De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.

  1. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring,

Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers per keurmeester

  1. Bij meer dan 1.000 kooinummers per keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers per keurmeester en bij minimaal 96 punten
  2. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
  3. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
  4. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
  5. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
  6. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester tot 1.000 kooinummers; bij meer dan 1.000 kooinummers wordt deze prijs toegekend aan de fraaiste op 2 na van de keurmeester
  7. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-Erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille. De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS te worden gezonden.

Vooruitblik 2021

Leden KV Súdwest-Fryslân

Na een jaar in de Corona pandemie te verkeren is er ook voor ons als vereniging veel veranderd, geen ledenvergaderingen  en tentoonstelling kunnen organiseren en dan wordt het stil rondom onze vereniging en daarom hierbij de lopende zaken en een vooruitzicht voor dit jaar.

Bestuurswijzigingen:
Hielke Visser is bereid gevonden om de functie van voorzitter op zich te nemen en Doede Okkema  als 2e voorzitter.
Grietsje de Boer wil als aankomend bestuurslid aanschuiven om ervaring op te doen binnen het bestuur.

Omdat we op dit moment in een bijzondere situatie  zitten willen we de leden vragen om via de mail of per post hiermee in te stemmen, bezwaren ook graag schriftelijk of per mail.
Reageren binnen 2 weken na dagtekening.

Tentoonstelling:
We zetten in op het organiseren van de Sudwest-Fryslan show in de veemarkthal in Sneek halverwege november.
Johan de Jong en Doede Okkema zijn bereid gevonden om de opbouw etc. van onze tentoonstelling op zich te nemen, zij gaan binnenkort  starten met de voltooiing van het draaiboek.

Voor de catering vragen wij nog 2 personen die dit op zich zouden willen nemen, voor verdere info kunt u zich wenden naar ondergetekende.

Jongdierendag:
Onze jongdierendag is gepland op zaterdag 11 september, helaas is het voor nu nog onzeker of dit georganiseerd kan worden maar we gaan er wel voor.

Financieen:
Lykle Stegenga en Harm Meester hebben de boeken gecontroleerd en verlenen de penningmeester decharge.

Website:
Eltine Bosma verzorgt de website en zal deze binnenkort voorzien van de nieuwste info rondom alle activiteiten van dit komende jaar (voor zover mogelijk)

Ringencommissaris:
Mocht je ringen van de hoenders of sierduiven willen bestellen dan kan dat via onderstaande link of  via onze ringen commissarissen, Doede Okkema voor de Hoenders en Arnoud Ykema voor de sierduiven.

Het bestellen van ringen voor kippen, watervogels en dergelijke kan via onderstaande link:
https://apps.kleindierliefhebbers.nl/digiring/

Het bestellen van ringen voor sierduiven kan via de website van de NBS, zie onderstaande link:
https://www.sierduif.nl/fokkers-informatie/ringen/

Zie ook deze pagina voor informatie over tatoeëren en ringen

Sponsoring:
Lykle Stegenga is bereid gevonden om  de sponsoring in het algemeen op zich te nemen.

Kooien:
Zaterdag 20 februari is er door Jan-Willem Hondelink van KLN kooienfonds gekeken naar ons kooienbestand, hij gaat binnen kort hier verslag van doen waarop wij de leden gaan informeren hoe we hier verder mee gaan.

Tatoeëren:
Mocht je konijnen hebben om te tatoeëren dan kun je een afspraak maken met:
Hielke Visser (coördinator) 0515-442704 Riperwei 68 Jutrijp
Bij voorkeur mailen naar hielke.visser@ziggo.nl
In principe op de eerste vrijdag van de maand

Johan de Jong 06-51549221 Algrabourren 7 Workum,  op afspraak.
Gosse Damstra 06-42902853 Kleinzand 19 Bolsward, op afspraak.

Graag het aantal dieren te tatoeëren opgeven bij de afspraak.
De kosten bedragen 0,50 euro per dier.

Zie ook deze pagina voor informatie over tatoeëren en ringen

Koudum 24 maart 2021.   Groet, Wim

Jongdierendag 2020

Afgelopen zaterdag 12 september is de Jongdierendag van onze vereniging gehouden. Anders dan andere jaren was er dit jaar een andere locatie. Namelijk in de loods van Gebr. Okkema in Workum. I.v.m. met corona was het niet mogelijk om de jongdierendag op de gebruikelijke locatie in Koudum te houden. Desalniettemin was het een prachtige dag met wederom prachtige dieren.

Catalogus

Winnaars 

Bestuur: Corona en de evenementen

Leden KV Súdwest-Fryslân

Koudum, 23 augustus 2020

Zoals bekend worden er op dit moment vele evenementen afgelast vanwege het corona virus.

Ook wij als bestuur overleggen de laatste tijd veel over het organiseren van met name de vergaderingen, jongdierendag en de Súdwest-Fryslân show.

We hebben besloten om de ledenvergadering van augustus tot een nader tijdstip uit te stellen, de jongdierendag is dit jaar niet in de manege in Koudum vanwege meerdere evenementen en de  daarbij horende maatregelen, maar bij Gebr. Okkema aan de Yttingwei 8 in Workum op 12 september a.s. maar wel onder voorbehoud goedkeuring veiligheidsregio.

Ook heeft het bestuur, met pijn in het hart, besloten om de Súdwest-Fryslân show dit jaar niet door te laten gaan, organiserend worden we door de gelden maatregelen zodanig beperkt dat het praktisch heel lastig zal zijn om het te organiseren en dat het financieel onhaalbaar is.

Wel zijn er gedachten om te kijken naar mogelijkheden om een evt. clubshow, vergelijkend als een jongdierendag, te organiseren of een thuiskeuring die dan zal worden opgenomen en online kan worden bekeken. Mochten er nog verdere ideeën zijn dan horen we dat graag.

Jullie begrijpen dat dit lastige besluiten zijn, we zullen deze periode door moeten komen maar het belangrijkste is natuurlijk dat we met z’n allen gezond blijven.

Het bestuur.

Foto’s van fokkers

Door de coronacrisis is het ook stil rondom het verenigingsgebeuren terwijl er veel leuks is te bewonderen in een aantal hokken bij de fokkers. Het leek ons daarom ook leuk om een aantal foto’s van fokkers te vragen waarop jonge konijnen, cavia’s, hoenders en sierduiven zijn te bewonderen, dit mogen natuurlijk ook lammetjes, veulens etc, zijn. Op deze manier houden we de vereniging wat levendig.

Wat een pracht gezicht, de jonge konijnen van dit jaar. Jonge kleurdwergen in de kleur bruin en middenblauw marter. 

Wij zijn benieuwd wat deze jonge dames en heren op de tentoonstelling zullen doen!

Mooie eendagskuikens van de Dresdener kriel in de kleur bruin. Een prachtig gezicht hoe moeder kip zich om haar jonge kinderen bekommert. 

De eerste jonge konijnen van een topfokker die een jaar geleden de Noordshow heeft gewonnen. We noemen verder geen namen, hopelijk zit hier weer een kampioen bij. Deze prachtige dieren zijn alweer 6 weken oud en eten al goed mee met moeders.

Deze fokker geniet zo van zijn dieren en kon niet kiezen welke foto’s gestuurd moesten worden. Daarom hebben wij twee mooie collages gemaakt. Dieren zitten er prachtig voor en genieten zo te zien van het heerlijke weer. 

Onderstaande foto’s en tekst zijn van een fanatiek fokkers gezin met meerdere diersoorten, rassen en kleuren. 

Bonte schaap met haar 2 lammeren. De een nog avontuurlijker dan de ander. Op de foto nog heerlijk binnen, beschermd tegen het gure weer van anderhalve maand geleden. 

Een broedende Steinbacher gans. Mooi verstopt in het hoge gras broedend op haar eieren.

Nestje met 3 kleine Castor Rexdwergen. Net de oogjes open en staan op het punt het hok verder te verkennen. Rexdwergen staan bekend om hun fluweelzachte pels.

De eerste Ko Shamo kriel kuikens, net uit de broedmachine gekomen. Met zen allen heerlijk vertoeven onder de warmtelamp.

Een van onze leden heeft een mooi verhaal gemaakt over hoe hij de hobby ondervindt op het moment van Corona en heeft foto’s bijgevoegd. Dit is hieronder te lezen.

Corona en onze hobby

Onze hobby staat ook onder druk door de  intelligente ophokplicht van de regering, immers de onderlinge contacten, vergaderingen en bijeenkomsten missen we.

Maar anderzijds; het is maar hobby en moeten we de maatregelen respecteren en volhouden.

Op mijn adres zijn de eerste kuikens van de Wyandotte kriel wit-zwart Columbia uit het ei gekropen en kunnen nu vrij uitlopen in een ruim onderkomen. De broedmachine is op dit moment gevuld en mogelijk  kruipen ook hier een aantal uit het ei, afwachten maar.

Bij de konijnen zijn er op het moment van schrijven nog maar een paar Alaska’s  geboren binnenkort  hoop ik nog op 3 nestjes.

Bij de Weners helaas nog geen jongen en dat is erg jammer want ik zou nog graag een nestje willen zien van de ram die staat op bijgevoegde foto.

Op de foto van de achtertuin staat het onderkomen van de konijnen en de kippen.(2019)

Een kleurdwergen fokker is pas begonnen met de fok en heeft nog geen jongen liggen. Wel zijn de voedster en rammen er klaar voor. De eerste jongen zullen binnenkort ter wereld komen. 

Ook deze fokker heeft al een nest met jongen rond huppelen. Nu wachten tot de jongen net zulke mooie grote oren krijgen als de moeder. De jongen passen nu nog in de oren van de moeder maar dit zal vast snel veranderen. 

Ook de kuikentjes komen al in mooie aantallen uit de broedmachine en hebben een mooie bak om op te groeien. Tevens is het voor de fokker zeer geschikt om de dieren zien op te groeien. 

En tot slot, voor deze nieuwe aanwinsten wordt een prachtig nieuw verblijf gerealiseerd.

Een pracht gezicht! Moeder tan met haar 1, 2, 3, nee.. toch 4 koters. Deze fokker heeft zo te zien een prachtig nest met mooie jongen. Een mooie zwarte kleur en een vurige tan factor. 

Net als de dieren zien ook de hokken er hier prachtig uit. Zo te zien vermaken de konijnen zich allemaal ook prima, ze zitten mooi vooraan bij deze fokker. 

Deze fokker heeft konijnen en ganzen. Bij beide lopen er alweer prachtige jonge dieren rond. 

Blauwe Weners met een nest vol jongen (en haar). 

En Twense landganzen die zo te zien de jongen al tegen de fotograaf willen beschermen. 

Leuke, grappige en/of schattige foto’s mogen gestuurd worden naar:  Kleindiersudwestfryslan@gmail.com