Bestuursvergadering Kleindiervereniging d.d. 06 mei 2022

Beste clubleden en andere geïnteresseerden,

De tweede bestuursvergadering heeft jl. vrijdag 06 mei plaatsgevonden. We willen u hierover graag informeren, niet alleen met nieuws en voortgang van onze eigen vereniging, maar ook de verbinding met KLF en andere klein dieren verenigingen.

We hebben een uitnodiging ontvangen van Jaarvergadering Dierenparade Noordshow op maandag 25 april en een uitnodiging voor een bijeenkomst van de KLN op zaterdag 07 mei in Putten. (Als vervolg op de bijeenkomst van 12 maart jl. over het houden van tentoonstellingen in combinatie met vogelgriep. Beide bijeenkomsten zijn door de secretaris afgemeld met reden dat het op dit moment voor ons geen meerwaarde heeft.

De vergadering KLF d.d. 02 mei 2022 te Drachten is bezocht door de secretaris en de penningmeester. De opkomst was goed. Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering werd door dhr. E. de Waerdt, namens het hoofdbestuur van de KLN, een presentatie geven met het thema:

Adviesrapport van de commissie toekomstbestendig showen 2021.

De aandacht ging vnl. over het blijven bestaan van de klein dieren verenigingen. We moeten elkaar helpen om overeind te blijven. Er is zorg over de vogelgriep. Shows naar voren halen is geen optie, veel dieren zijn dan niet klaar voor de show. Positief en met applaus is gereageerd op het bericht dat we volgend jaar de naam “Waterpoortshow” overwegen terug te halen. De Waterpoortshow is een begrip in de klein dierenwereld en eenieder wil ons helpen om de show in Sneek door te laten gaan in 2023.

De Jongdierendag is vastgesteld op zaterdag 10 september 2022 in de manege te Koudum. Noteert u alvast deze datum in de agenda, aanvullende informatie volgt. Er komt een aparte vergadering om alle voorbereidingen goed door te spreken voor de JDD.

Voor het slagen van deze dag, hebben we u hard nodig! Wilt u ons helpen, wilt u zich dan aanmelden bij: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

De Waterpoortshow 2023 gaat door mits er een Tentoonstellingsbestuur is. Ook hierin vragen we uw aandacht. Bent u geïnteresseerd, meld u zich aan via bovenstaand g- mailadres.

N.a.v. de verslaglegging van de algemene ledenvergadering hebben we van een lid de volgende mail ontvangen:

Er waren meerdere voorstellen over het weer samenkomen en showen van onze fokproducten en dan met name de manlijke dieren. Normaliter gaat dit over hanen en rammen, maar je zou dit uit kunnen breiden met doffers, beertjes, woerden enz. Ook zou naast de jonge dieren van afgelopen seizoen, er ruimte kunnen worden gereserveerd voor dieren die tijdens de Coronapandemie zijn gefokt. In de manege is plaats genoeg en het moedigt liefhebbers misschien aan meer dieren in te schrijven. Bij een “volle” manege kan dan het inschrijfgeld ook hierop aangepast worden in gunstige zin voor de inzenders en dan denk ik aan de hoge voerprijzen.

Dit is voor ons waardevolle informatie. We willen hier zeker aan werken en denken eraan een extra samenkomen, show te gaan organiseren in het voorjaar 2023. Mochten andere leden of geïnteresseerden nog aanvullende informatie voor ons hebben, we horen het graag!

De saamhorigheid onder de clubleden loopt als een rode loper door onze vergaderingen. Dit is het uitgangspunt van de bestuursvergadering. Elk agendapunt, het brainstormen en het besluit wordt genomen vanuit de missie die we met elkaar hebben, nl. het plezier (terug) krijgen in onze mooie hobby!

Ook bestuursvergaderingen kosten tijd en geld ondanks dat we het vrijwillig doen.

We spreken af om bij toerbeurt bij elkaar thuis te vergaderen waarbij er koffie/thee wordt geserveerd. Catering kosten worden niet gedeclareerd. De kilometervergoeding declareren we per kwartaal bij de penningmeester. Uiteraard wordt er afgesproken zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden.

De volgende vergadering is vrijdag 10 juni 2022.

Mocht u na het lezen van dit verslag aanvullingen, ideeën, vragen o.i.d. hebben, we horen het graag. Wilt u uw reactie mailen naar: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân