(Tentoonstellings-) Bestuur

Voorzitter                               

Secretaris                                

Websitebeheer & PR

2e Voorzitter en TT-keurmeesteraangelegenheden

Algemeen lid en TT-zaken

 

Informeel Penningmeester

Ruurd Bosma

Grietsje de Boer-Postma

Eltine Bosma

Hielke Visser

Henk Douna

 

Alma Douna

 

In geval van vragen kunt u contact opnemen met Kleindiersudwestfryslan@gmail.com  

Rekeningnummer vereniging: NL88 RABO 0305 2694 02 t.a.v. Kleindier Súdwest-Fryslân.

(Verenigings-) Bestuur

Voorzitter
Ruurd Bosma

Secretaris
Grietsje de Boer-Postma

Websitebeheer & PR
Eltine Bosma

2e Voorzitter en TT-keurmeesteraangelegenheden
Hielke Visser

Algemeen lid en TT-zaken

Henk Douna

 

Informeel Penningmeester
Alma Douna

In geval van vragen kunt u contact opnemen met:
Kleindiersudwestfryslan@gmail.com  

Rekeningnummer vereniging: NL88 RABO 0305 2694 02 t.a.v. Kleindier Súdwest-Fryslân.